Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö sr

Säätiön toiminta

Säätiön tarkoituksena on tukea ja avustaa lohjalaisten lasten ja nuorten aineellista, henkistä ja terveydellistä toimeentuloa, kehitystä ja opiskelumahdollisuuksia. 

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla hallituksensa harkinnan mukaan joko anomuksesta tai omasta aloitteestaan avustuksia, apurahoja ja stipendejä suoraan niiden tarpeessa oleville lapsille tai nuorille itselleen tai alan oppilaitosten kautta tai sellaisenaan yhdistysten, yhteisöjen tai projektien kautta, joiden tarkoitusperät ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa.


Yleisohje hakijalle 

• Kirjoita selkeä ja ymmärrettävä hakemus.

• Perustele tarpeesi tai hankkeesi.

• Vakuuta päätöksentekijä sosiaalisesta tilanteestasi, mikäli se on hakuperusteesi.

• Liitä mukaan tarvittavat liitteet, joilla kerrot avun tarvitsijat, perheen tulotason jne.

 

Jos kyse on hankkeesta:

• Kerro, mitä arvoa hankkeestasi olisi laajemmalle yhteisölle ja/tai tietylle kohderyhmälle (lohjalaiset lapset ja nuoret).

• Muista mainita suunnitelmassasi hankkeen toteutus ajankohta (Huom! avustuspäätöksemme maaliskuu ja/tai marraskuu).

• Liitä mukaan hankkeen budjetti, josta käy ilmi myös muut rahoittajat.


Älä unohda kertoa tilitietoja, mahdollista positiivista päätöstä ja maksatusta varten.

Lähetä hakemus sähköisesti säätiön asiamiehelle (osoite alla).


Tietosuoja ja Suostumus

LNL-säätiöön saapuneita hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Lähettäessään apurahahakemuksen säätiölle hakijat luovuttavat itseään tai yhteisöään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Lisätietoja LNL-säätiön apurahahakija- ja -saajarekisteristä löytyy oheisesta Tietosuojaselosteesta.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 

Käsittelemme hakemukset pääsääntöisesti ja keskitetysti vuosittain huhtikuussa (hakemukset saatu ennen 31.3.) sekä marraskuussa (hakemukset saatu ennen 31.10. ).

Jukka Leikola

varapj.,

asiamies

jukka.leikola (a) lnls.fi